​Pustelnia Restauracja: Niedziela – Czwartek 12.00 – 20.00
Piątek – Sobota 12.00 – 22.00
Pustelnia Sklep: Poniedziałek – Piątek 9.00- 17.00 | Sobota 9.00 – 14.00
realizujemy projekty UE

polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu rybypustelnia.pl

Słownik pojęć i definicje:
  • Serwis: Strona internetowa pod adresem rybypustelnia.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez firmę Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie PUSTELNIA Sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 717-15-94-530, REGON 431159735. Strona oparta o platformę sprzedażową WooCommerce.
  • Sprzedawca/Administrator: firma Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie PUSTELNIA Sp. z o.o.,  zarządzająca i prowadząca sprzedaż w ramach Serwisu rybypustelnia.pl
  • Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli/składający Zamówienie w Serwisie, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia realizacji Zamówienia.
  • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.  Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się złożenie oświadczenia woli (dodanie produktów do koszyka) oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.
  • Konto: Klient podczas składania Zamówienia może utworzyć indywidualne konto w Serwisie, na którym będą widoczne wszystkie Zamówienia Klienta, ich termin realizacji oraz inne informacje związane ze złożonymi Zamówieniami.

§1. Czym jest Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych pod adresem www.eryby.pl administrowanej przez Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie PUSTELNIA Sp. z o.o. (dalej „Serwis”) odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§2. Administrator danych

Administratorem danych jest firma Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie PUSTELNIA Sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 717-15-94-530, REGON 431159735. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa

$3. Poufność danych

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w podczas składania zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§4. Dane przekazywane przez Klienta

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Klienta na potrzeby realizacji Zamówienia.

§5. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

– realizacji zamówienia złożonego w ramach serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

– marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i SMS;

– realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji Zamówienia w ramach Serwisu. Do skutecznego dostarczenia produktów konieczne jest wypełnienie formularza i wymaga to podania następujących danych: Imię i Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizacją Zamówienia na rzecz Klienta, to jest operatorowi płatności (Tpay.com) oraz firmom transportowym (kurier DPD oraz innym podmiotom współpracującym). Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, przysługują mu następujące prawa:

– W każdej chwili Klient może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
– Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Klienta zostanie usunięte i dane osobowe przestaną być przetwarzane przez Administratora (w przypadku, kiedy Klient założył konto w Serwisie).
– Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Klienta celu.
– Klient ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych (w przypadku, kiedy Klient założył konto w Serwisie).
– Klient może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
– Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie PUSTELNIA Sp. z o.o., Wola Rudzka 34, 24-300 Opole Lubelskie, email: esklep.pustelnia@gmail.com

§7. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora do czasu usunięcia konta w Serwisie lub 3 lat od czasu zaistnienia ostatniej aktywności użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Klienta lub zażądania przez Klienta usunięcia danych osobowych.

W przypadku Klientów, którzy nie założyli konta w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą i wynikających z nich roszczeń. W systemie Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Klientowi roszczeniami oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

§8. Pliki Cookie

Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych Klientów dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie stosowane są do następujących celów: utrzymanie sesji użytkownika, przywrócenie sesji użytkownika, zapamiętanie zawartości koszyka oraz kodów promocyjnych.

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu, analiza danych statystycznych, ustalanie liczby użytkowników, pośrednictwo płatności, do podmiotów należy zaliczyć:
– facebook.com
– google.com/analytics
– adwords.google.com
– tpay.com

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§9. Profilowanie

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych usług. Profilowanie przekazu marketingowego odbywa się poprzez wtyczki (facebook.com oraz Google Analitycs, Google AdWords), które są zainstalowane w Serwisie.

§10. Metody ochrony danych 
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane po stronie użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze, co ogranicza możliwość przechwycenia lub podsłuchania danych przez osoby trzecie.

Wola Rudzka 34
24-300 Opole Lubelskie

Instagram

Facebook

Jak dojechać?

realizujemy projekty UE

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z niej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close